Trhovisko

Organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. prevádzkuje „Mestský trh“, ktorý tvorí priestor vymedzený priestranstvom ulíc Hlavná, Trojičné námestie, Divadelná, Hviezdoslavova aktuálne s kapacitou 100 predajných zariadení. Trhové (predajné) dni na Mestskom trhu sú piatok a sobota. Predajný čas je stanovený od 07:00 do 11:00 hod. K predajnému miestu môžete vojsť motorovým vozidlom výhradne v čase zásobovania medzi 6.00 a 7.00 h (a následne po skončení trhu medzi 11.00 a 12.00 h). Nie je potrebné ani žiaduce, aby ste ráno prišli na miesto skôr než o 6.00 h.

Prevádzková doba ako aj možnosti a podmienky predaja na trhovisku sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trnava č. 588.

KONTAKT:
email: mestskytrh@smmt.trnava.sk
telefón: +421 905 577 714
——————————————————————————-
INFORMÁCIE:
– VZN Mesta Trnava č.588 – Mestský Trh
– žiadosť o vydanie povolenia na predaj na MsT
– vzor nájomnej zmluvy – MsT

Prevádzka trhoviska:
piatok a sobota, 06:00 – 12:00hod (06:00 – 07:00hod = zásobovanie)
predajný čas 07:00 – 11:00hod

—————————————-
OZNAMY:

Mestský trh pokračuje aj počas organizovanie akcií Advent 2022 – nájdete nás na Hlavnej ulici, od rohu Zámočníckej ulice až po Kostol sv. Heleny.

Posledným predajným dňom v roku 2022 bude piatok 23. decembra. Mestský trh bude opäť v prevádzke od februára 2023.